خبرنامه پیامکیشماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!


رونمایی از تندیس سردار شهید حاج محمود شهبازی (شهید نهج البلاغه ای اصفهان )

توسط استاد ارجمند ، حجة الاسلام مهدوی ارفع و برادر شهید در همایش نهج البلاغه ای های استان اصفهان

 

کجایند مردان بی ادعا !