چاپ کتاب سوم خردادی ها به زبان انگلیسی شهید حاج محمود شهبازی

فرمانده سپاه همدان و جانشین لشکر 27 محمد رسول الله (ص)